Audit

Een compliment ontvangen is leuk. Maar als het compliment wordt gegeven naar aanleiding van een kwaliteitstoetsing, dan mag je best trots zijn!

In november werd ons kantoor bezocht door een speciale auditcommissie. Met trots citeren wij een deel van de conclusie van de rapportage: "Het kantoor werkt op een vaktechnisch en procesmatig uitstekend niveau".
Ieder notariskantoor wordt eens per drie jaar vanuit de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie bezocht door een auditor.
Deze verricht een kwaliteitstoets op basis van willekeurig gekozen dossiers en akten en interviews met de notarissen en medewerkers. De uitkomst van deze toets is niet zomaar een aanbeveling; er zijn (flinke) consequenties aan verbonden als je niet aan de standaard voldoet.
Lingewaerd Notarissen heeft deze toets uitstekend doorstaan.

Hier vindt u de volledige rapportage.