Ontbinding

Stop je met je onderneming of wil je een stichting of vereniging opheffen? Daar komt meer bij kijken dan de uitschrijving bij de Kamer van Koophandel, zeker als het om een rechtspersoon gaat.  Allereerst moet er een ontbindingsbesluit worden genomen. Maar - tenzij het vermogen 0 is, blijft de onderneming dan nog gewoon bestaan! Eerst moet het vermogen vereffend worden: de schulden moeten worden betaald en vorderingen moeten worden geïnd. De ontbinding moet gemeld worden bij de Kamer van Koophandel en er moet een advertentie geplaatst worden in de krant, zodat schuldeisers zich kunnen melden. Is er een maand verstreken en heeft niemand zich gemeld? Dan houdt de rechtspersoon op te bestaan. Ook dit moet weer bij de Kamer van Koophandel gemeld worden.

Soms is ontbinding een hele klus. Wij kunnen daarbij helpen.