Samenwonen

Als je gaat samenwonen doe je er goed aan om een samenlevingsovereenkomst op te laten maken.

Daarin kun je regelen hoeveel ieder bijdraagt aan de huishoudelijke kosten.

Als de woning op naam van je partner staat, en jij betaalt mee aan investeringen in die woning, is het verstandig dit in een samenlevingsovereenkomst te laten vastleggen. Anders profiteer je niet mee van een waardestijging van de woning. 

Als je als samenwoners uit elkaar gaat, houdt ieder zijn eigen spullen. Maar in een samenlevingsovereenkomst kun je wel regelen wie in de (huur)woning mag blijven wonen.

Je kunt in een samenlevingsovereenkomst niet regelen dat je partner jouw erfenis krijgt. Dat doe je in een testament. Wel kun je er met een "verblijvingsbeding" voor zorgen dat alles wat je samen hebt (jullie woning, inboedel) naar je partner gaat na jouw overlijden. Heb je geen testament of samenlevingsovereenkomst, dan heeft je partner zelfs geen recht op de inboedel: ook die komt dan toe aan de familie van je partner. Dit is misschien wel de belangrijkste reden om een samenlevingsovereenkomst te maken.

Met een samenlevingsovereenkomst kom je in aanmerking voor een lager tarief voor de erfbelasting. Je bent dan elkaars fiscaal partner. Je partner moet jou dan wel als erfgenaam hebben benoemd in een testament.

Om ervoor te zorgen dat het door jou opgebouwde pensioen na jouw overlijden aan je partner toekomt, heb je vaak een samenlevingsovereenkomst nodig. De pensioenfondsen eisen dat als bewijs van jullie relatie.

Je ziet: genoeg redenen om een afspraak met ons te maken.