Stichting

Een stichting richt je op bij notariële akte. In die akte worden de statuten opgenomen.

De bestuurders van de stichting zijn samen verantwoordelijk voor een goed bestuur.

Pleegt één van de bestuurders onbehoorlijk bestuur, dan kan niet alleen die bestuurder, maar het hele bestuur (ook ex-bestuurders) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Het is dus belangrijk dat de stichting met zorg wordt opgericht, maar ook dat de interne organisatie van de stichting goed geregeld is. Die interne organisatie van de stichting is in de statuten geregeld.

Soms is het nodig de statuten te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de naam van de stichting wijzigt, of omdat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders anders geregeld moet worden. Ook de een statutenwijziging moet bij notariële akte geregeld worden.

Een stichting kan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn en zo gebruik maken van belastingvoordelen. Daarvoor moet de stichting wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Wij kunnen je daarover adviseren. Als het nodig is, passen we de statuten voor je aan.