BV

Een BV is een rechtspersoon met een afgescheiden vermogen. Jij bent - anders dan bij de eenmanszaak - meestal niet aansprakelijk voor de verplichtingen die de BV aangaat. Deze beperking van aansprakelijkheid voor ondernemingsschulden is vaak een belangrijke reden om voor de BV te kiezen.  

Er zijn uitzonderingen op de beperkte aansprakelijkheid van de bestuurder/aandeelhouder.

Als je je taak als bestuurder niet goed vervult, kun je aansprakelijk worden voor de schade die daarvan het gevolg is. Ook bij het doen van uitkeringen moet je voorzichtig zijn: je moet als bestuurder beoordelen of die uitkering verantwoord is. Gaat de BV binnen een jaar na de uitkering failliet, dan kun je als bestuurder aansprakelijk gesteld worden. Ook het niet inschrijven van de BV bij de Kamer van Koophandel en het niet tijdig daar neerleggen van de jaarrekening kunnen tot gevolg hebben dat je toch persoonlijk aansprakelijk bent voor de schulden van de BV.

Een andere reden om voor de BV te kiezen is de eenvoudige overdraagbaarheid. Je hoeft niet alle activa apart te leveren; je draagt simpelweg de aandelen, of een deel daarvan, over.

Sinds 1 oktober 2012 heb je ook geen minimumkapitaal meer nodig om een BV op te richten. Je kunt al een BV oprichten met een kapitaal van € 0,01.

De BV kent een bestuur, een aandeelhoudersvergadering en soms een Raad van Commissarissen.

Het bestuur vertegenwoordigt de BV. De BV geeft een of meer aandelen uit aan de aandeelhouder(s).

De aandelen geven recht op de winst van de onderneming en recht om te stemmen in de aandeelhoudersvergadering, die het bestuur controleert. Er kunnen ook aandelen zijn met alleen stemrecht, of aandelen met alleen winstrecht.

De BV is zo flexibel in te richten als jij dat wenst. Wil je meer informatie? Bel ons voor een afspraak!