Vereniging

Een vereniging moet worden opgericht bij  notariële akte. In die akte worden de statuten opgenomen.

Er zijn wel informele verenigingen, die niet bij notariële akte zijn opgericht, maar de bestuurdersaansprakelijkheid is bij zo'n informele vereniging groter dan bij een gewone vereniging. 

De bestuurders van een vereniging zijn samen verantwoordelijk voor een goed bestuur.

Pleegt één van de bestuurders onbehoorlijk bestuur, dan kan niet alleen die bestuurder, maar het hele bestuur (ook ex-bestuurders) daarvoor aansprakelijk gesteld worden. Het is dus belangrijk dat de vereniging met zorg wordt opgericht, maar ook dat de interne organisatie van de vereniging in de statuten goed geregeld is.

Een vereniging heeft niet alleen een bestuur, maar ook leden. De rechten en verplichtingen van die leden zijn ook in de statuten geregeld.

Soms is het nodig de statuten te wijzigen. Bijvoorbeeld omdat de naam van de vereniging wijzigt, of omdat de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurders anders geregeld moet worden. Ook de een statutenwijziging moet bij notariële akte geregeld worden.

Een vereniging kan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn en zo gebruik maken van belastingvoordelen. Daarvoor moet de vereniging wel aan verschillende voorwaarden voldoen. Wij kunnen je daarover adviseren. Als het nodig is, passen we de statuten voor je aan.