Volmacht Levenstestament

Een levenstestament is een bijzondere vorm van een testament. In een testament leg je vast wat er na je overlijden met je nalatenschap moet gebeuren. Een testament werkt dus pas bij overlijden, terwijl een levenstestament werkt voor situaties tijdens je leven. Bijvoorbeeld wanneer je niet meer in staat bent om zelf te handelen. Dat kan door ziekte, of ongeval. In een levenstestament kan je iemand aanwijzen in wie je het volste vertrouwen hebt. Deze persoon kan dan, als je zelf niet meer in staat bent om te handelen, alle zaken regelen. Zo hou je nu de regie in handen.